HAKKIMIZDA

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir. TÜRSAB’ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

1618 sayılı kanunun belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin sağlanması, mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, seyahat acentalarının karşılaştıkları sorunların çözümü yönünde yapılan çalışmalar, TÜRSAB’ın hizmet alanı içinde yer alan önemli işlevler arasındadır. 

Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TÜRSAB’ın temel amaçları arasında yer almaktadır.

Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAB, turizm politikalarının geliştirilmesinde de önemli görevler üstlenir. TÜRSAB, çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda, bir sivil birlik olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taşımaktadır.

TÜRSAB’ın çalışmaları arasında uluslararası ilişkiler ve görev kapsamı içinde yürütülen tanıtım faaliyetleri önemli bir yer almaktadır. TÜRSAB, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği içindeki Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA),  gibi uluslararası önemli kuruluşların üyesidir.

TÜRSAB, diğer ülkelerin muadil organizasyonları, tur operatörleri, seyahat acentaları birlik, federasyon gibi örgütleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde de faaliyetler yürütmektedir.

 

TÜRSAB AKADEMİ

AMAÇ

TÜRSAB Akademi, TÜRSAB üyesi seyahat acentaları ve tur operatörlerinde halihazırda çalışan veya yeni işe alım sürecinde ihtiyaç duyulan personelin, sektörden gelen eğitim taleplerine göre hızlı ve pratik bir şekilde meslek eğitimi alması için amacını gerçekleştirmek için kurulmuştur.

VİZYON

TÜRSAB Akademi;

  • İhtiyacı temel alan, nokta atışı eğitimler,
  • Üniversite – iş dünyası işbirliği için iyi uygulama modeli,
  • Akademik yaklaşım, uygulamaya odaklı eğitim yaklaşımı

ile seyahat acentaları ve tur operatörlerinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynaklarının sağlanmasına odaklanacaktır.

UYGULAMA PLANI

Meslek eğitimi profil çalışması: TÜRSAB Akademi halihazırda yürütülen meslek eğitimi çalışmalarından farklı bir yapıda, talebe bağlı olarak eğitimler gerçekleştirecektir. Bu çerçevede TÜRSAB Akademi kuruluş sürecinde; seyahat acentaları ve operatörlerinin, nitelikli eleman ihtiyacı duydukları meslekleri ve bu mesleklerde aradıkları niteliklerin tespit edilmesine yönelik bir saha/araştırma çalışması yapmıştır. Bu çalışma, belirli periyodik süreçlerde tekrar edilecek ve düzenli olarak sektörün ihtiyaçları belirlenecektir.

Meslek eğitimi müfredat çalışması: Yapılan profil çalışması kapsamında öne çıkan alanlarda, uygulamaya yönelik eğitimlerin süresinin ve içeriğinin belirlenmesine yönelik hareket edilecektir. Bu noktada eğitimlerin, ihtiyaçlar çerçevesinde hızlı bir şekilde tamamlanması, nokta atışı, kullanışlı bir içerik ile hayata geçirilmesi temel alınacaktır.

Sektörden Eğitmenlerin Belirlenmesi: TÜRSAB Akademi’nin en önemli bilgi kaynağı sektörün bizzat kendisi olacaktır. Bu kapsamda profil araştırması sürecinde acenta ve operatörlere eğitim vermek isteyecekleri konular  sorulacak ve bu kapsamda her bir meslek eğitiminde acenta sahiplerinin TÜRSAB Akademi Eğitmeni olarak etkin rol almaları sağlanacaktır.

TÜRSAB Akademi kariyer portalı: TÜRSAB Akademi bu çerçevede TÜRSAB üyesi acentalarının yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları profildeki personele hızlıca erişebilecekleri ya da sektörde iş arayanların doğru iş yerine başvurabilmesini sağlayacak bir elektronik kariyer portalını da hayata geçirecektir.

Potansiyel ortak kuruluşlarla anlaşmalar yapılması: TÜRSAB Akademi iş dünyası – üniversite işbirliğini baz alan, akademik yaklaşımı dikkate alan ancak uygulamaya yönelik eğitimleri temel alan bir yaklaşıma sahip olacaktır. Bu kapsamda üniversitelerden temsilcilerin de planlama sürecine katkısı, üniversitelerle yapılan protokoller çerçevesinde sağlanacaktır.

Üniversitelerle işbirlikleri

TÜRSAB Akademi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim programları çerçevesinde üniversitelerle işbirliği yapılması planlanmaktadır. İşbirliği çerçevesinde üniversitelerden;

  • Eğitim programlarının içerik ve müfredatının geliştirilmesi konusunda destek,
  • Eğitim programlarının gerçekleştirilmesi sürecinde eğitmen/materyal desteği,
  • Kariyer portalına öğrencilerin yönlendirilmesi,
  • Ortak staj programları geliştirilmesi,
  • TÜRSAB üyesi acenta sahiplerine yönelik eğiticilerin eğitimi konusunda işbirliği